Her kan medlemmerne af Godhavn Grundejerforening holde sig ajour med foreningens virke samt formidle informationer og nyheder.

Maling af kantsten

På generalforsamlingen blev det aftalt, at medlemmerne kunne give en hånd med ved opmalingen af de rød-hvide hjørnesten.

Referat fra ordinære generalforsamling 2019

Bestyrelsen har med dirigentens samtykke valgt alene at offentliggøre en ekstrakt af referatet af den ekstra ordinære generalforsamling, idet et referat af generalforsamlingens drøftelser måske vil kunne skade grundejerforeningens sag.

Indkaldelse og dagsorden

Det er atter blevet tid til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen. Her kan du læse indkaldelsen, dagsorden og uddybning af de forskellige punkter.

Forslag til generalforsamling

Frist for forslag til den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 31. marts 2019.

Referat fra ekstraordinære generalforsamling 2019

Bestyrelsen har med dirigentens samtykke valgt alene at offentliggøre en ekstrakt af referatet af den ekstra ordinære generalforsamling, idet et referat af generalforsamlingens drøftelser måske vil kunne skade grundejerforeningens sag.