Velkommen

Velkommen til Godhavn Grundejerforenings hjemmesider. Målet med disse sider er at give foreningens medlemmer aktuel information om foreningens virke. Hurtig registrering og / eller ændring af kontaktinformation kan gøres  Her.

Information og nyt

Ny dato for årets generalforsamling – 18. juni 2017!

Ny dato for årets generalforsamling – 18. juni 2017!

På grund af konflikt med andre arrangementer er den tidligere planlagte dato ændret.
Bestyrelsen har besluttet at afholde den kommende ordinære generalforsamling søndag d. 18. juni 2017!
Generalforsamlingen afholdes på Sankt Helene, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje

Reserver venligst den ny dato i kalenderen.


 

Dræn og grøfter

Bestyrelsen fortsætter arbejdet med at opspore de dårligt kendte dræn i områ­det omkring Iglekærvej, Lundebjergvej, Agerleddet og Dyrehegnet. Foreningen har kontaktet de berørte grundejere.

Rabatter og overkørsler

Græsarealerne langs vejene ejes af fore­ningen og er udlagt, dels for at give en åbenhed i vort område og dels for, at regnvandet fra vejen har et sted at sive ned. Det er derfor ikke tilladt at flisebe­lægge rabatarealerne. Desværre ser vi flere og flere eksempler på at medlemmerne ikke respekterer dette. Skal en overkørsel etableres eller renoveres skal det ske med en belægning, som regnvandet kan trænge igennem fx grus, græsarmeringssten eller fliser med brede fuger. Det giver vandet fra vejen mulighed for at synke ned i jorden i stedet for at ende hos naboen.

Hegn og skel

I vort område ser vi flere typer hegn og ikke alle lever op til de gældende regler.

For at give et området et helhedspræg, har vore ”forfædre” bestemt at alle parceller skal hegnes med levende hegn - og det er gennem deklarationerne tinglyst på de enkelte parceller.

Det er således ikke i orden, at have raftehegn, jordvolde, dyrehegn, kvashegn eller udhuse som hegn mod naboer eller veje.

Pas på vore veje!

Når du skal i gang med større byggearbejder eller haveanlæg, som kræver kørsel med lastvogn, så underret din entreprenør om, at vore veje er smalle og ikke dimensioneret til de akseltryk, som de store lastbiler har i dag. Især overgangen mellem rabat og asfalt er meget sårbar. Vejbreder kan ses her.

For at undgå eller begrænse skader bør entreprenøren anvende mindre biler og udlægge køreplader på arbejdsstedet og på udsatte rabatter og hjørner.

Ejendomsmægler og nye medlemmer

Kontingent til foreningen er obligatorisk og kan ses her.

Anden information som regnskab og bestyrelse, samt regler og vedtægter kan findes under hovedmenuen punktet.

MedlemsInformation


Vejbredder i foreningen

Information om vejbredder kan ses her

render time: 0,3979 s
  graphic by use Designer Pro X9 theme build on Foundation By Zurb