Afhentning af haveaffaldet i efteråret 2017 sker i uge 43

Haveaffaldet må tidligst udlægges i ugerne 41 og 42 – fra den 9.–22. oktober 2017 – og skal lægges i rabatten foran parcellen.

Ordningen omfatter grene, blade, hække- og rosenafklip. Grene på op til 15 cm i diameter kan indgå.

Der afhentes op til 5 m3 per parcel, svarende til en bunke 1 meter høj, 1 meter bred og 5 meter lang. Rødder og stubbe skal lægges for sig!

Nyt at der også kan udlægges rødder og stubbe i forbindelse med efterårsafhentningen.

Ordningen omfatter ikke anvendelse af nogen form for sække, og der må ikke udlægges jord.

Entreprenøren fjerner de udlagte bunker i uge 43 og 44, men foretager ingen finpudsning af arealerne. Vi henstiller til, at I selv lige fejer og fjerner resterne.

Samlebunker

Flere grundejere kan samle deres affald i én bunke. Dette kan være aktuelt for ejere af koteletgrunde. Entreprenøren skal have besked om sådanne samlebunker og det skal ske via Ziva Ovesen fra grundejerforeningen.

Se kontaktinformation nedenfor.

Større mængder

Man kan efter direkte aftale med entreprenøren, Vejby Cementstøberi og mod ekstrabetaling få afhentet større mængder haveaffald fra sin parcel. Betalingen skal i så fald ske direkte fra grundejeren til Vejby Cementstøberi. Se kontaktinformation nedenfor.

Foreningen anbefaler dog, at man først taler med sine naboer om de agter at udnytte hele deres kvote og laver samlebunker med dem. Grundejerforeningen betaler jo for at få hentet 5 m3 fra alle 256 parceller.

Ved samlebunker kontakt da:

Ziva Ovesen
bm1@godhavngrundejerforening.dk
Tlf: 60 91 71 47
eller
Kirsten Eva Jessen
formand@godhavngrundejerforening.dk
Tlf: 30 44 72 43

Ved større mængder kontakt:

Vejby Cementstøberi
Møngevej 13
3210 Vejby
info@cement-stoeberi.dk
Tlf: 48 70 61 35