Bålfad og -sted

Retningslinjer for placering og brug

Beredskabsstyrelsen har udgivet en vejledning, www.brs.dk, om placering af blandt andet bålfad- og sted på en diameter på 80–120 cm.

Bolius har også et resumé af reglerne som kan ses på www.bolius.dk

  • Som hovedregel gælder følgende for placering af bålfad og -sted på 80–120 cm:
  • afstand til bygninger med hårdt tag skal være 10 meter
  • afstand til bygninger med let antændeligt tag skal være 15 meter
  • afstand til nåleskovsbevoksninger og anden let antændelig vegetation skal være 15 meter
  • afstand til brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller let antændelige stoffer skal være 15 meter.

Er bålet i dit bådfad mindre end 80 cm i diameter må du gerne placere det tættere på bygninger end de 10 meter, forudsat at bygningen ikke har stråtag.

Tænk på naboer

Endvidere fremhæves det at bål ikke må være til ulempe for omkringboende og man skal være opmærksom på vindretning og -styrke.

Vindhastigheder på over 10,7 m/s skal bålet slukkes

Ved vindhastigheder på jævn til frisk vind, dvs. vindhastigheder mellem 5,5–10,7 m/s skal afstandene fordobles i den retning, vinden blæser – dvs. ved vestenvind skal afstandene fordobles mod øst, da det er den retning gnister fra bålet vil flyve.

Ved vindhastigheder på over 10,7 m/s er det ikke tilladt at lave bål. Har du tændt et bål, skal det slukkes.