Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening søndag den 15. juli 2018 kl. 10.00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Behandling og afstemning af vedtægtsændring Ad 2) Ved den ordinære generalforsamling den 10. juni 2018 var der forslag til ændring af vedtægterne. Der blev på generalforsamlingen vedtaget følgende: Den nuværende § 15, stk. 1 ændres således, at sætningen ”jr. navnlig bestemmelserne,” i Stk. 2” udgår. Den nuværende § 15 ændres således at bestemmelsen vedrørende brug af motorplæneklipper og andet motordrevet eller støjende materiel navngives som ”stk 3.” Som et nyt stk. 4 indføres: ”Der kan fra bestyrelsen gives dispensation fra overholdelse af de i stk. 3 nævnte tider. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte betingelserne for at give dispensation.”

Med venlig hilsen Kirsten Eva Jessen Formand