Her kan medlemmerne af Godhavn Grundejerforening holde sig ajour med foreningens virke samt formidle informationer og nyheder.

  • Foto: Anders Brix.

Sammenlægning af landliggersammenslutninger

Siden kommunesammenlægningen i 2007 har der i den nydannede Gribskov Kommune været to landliggersammenslutninger. Fra den 1. januar 2020 er der nu ét samlet landliggerforbund, hvor Landliggersammenslutningen Gribskov Vest (LSS) kollektivt er indtrådt i Øst-forbundet, med fulde medlemsrettigheder.

Generalforsamling 2020

Den ordinær generalforsamling 2020 finder sted søndag den  7. juni 2020 – sæt allerede kryds i din kalender nu.

Maling af kantsten

På generalforsamlingen blev det aftalt, at medlemmerne kunne give en hånd med ved opmalingen af de rød-hvide hjørnesten.

Gå til nyhedsarkiv