Referatet fra den ordinære generalforsamling 2017 er tilgængelige op hjemmesiden

Referatet fra den ordinære generalforsamling den 18. juni 2017 er tilgængelige og kan læses her.

Formand Niels Lunds præsentation fra generalforsamling kan ligeledes læses her.

2018-08-19T19:43:14+00:00