Afhentning af haveaffald – forår 2021

I forår 2021 afhentes haveaffaldet i uge 15 eller 16 – i perioden fra mandag den 12. april til fredag den 23. april.

Hvornår må affaldet lægges ud?

Haveaffaldet må tidligst lægges i rabatten foran parcellen i ugerne 13 og 14 – (mandag den 29. marts til søndag den 11. april)

Affaldsordningen omfatter

Grene, blade, hække- og rosenafklip samt rødder og stubbe. Grene på op til 15 cm i diameter kan indgå.

Der afhentes op til 5 kubikmeter per parcel, svarende til en bunke 1 meter høj, 1 meter bred og 5 meter lang.

HUSK: Rødder og stubbe skal lægges for sig!

Haveaffaldet skal lægges i en samlet bunke – og meget gerne overfor genboens bunke. Det vil være en stor hjælp for vognmanden, da lastvognen så ikke skal flyttes for mange gange og vor asfalt skånes. I opfordres til at tale med genboen om placering af jeres bunker.

Ordningen omfatter ikke

Ikke nogen form for sække, og der må ikke udlægges jord.

HUSK VENLIGST: Entreprenøren foretager ingen finpudsning af arealerne. Derfor bedes I selv feje og fjerner resterne.

Samlebunker

Flere grundejere kan samle deres affald i én bunke, dette kan være aktuelt for ejere af koteletgrunde. Entreprenøren skal have besked om samlebunker og det skal ske via grundejerforeningen på nedenstående e-mail:

Ziva Ovesen, tlf.: 60 91 71 47, e-mail: BM1@godhavngrundejerforening.dk

eller

Kirsten E. Jessen, tlf.: 30 44 72 43,e-mail: formand@godhavngrundejerforening.dk

Større mængder

Man kan efter direkte aftale med entreprenøren, Vejby Cementstøberi og mod ekstrabetaling få afhentet større mængder haveaffald fra sin parcel. Betalingen skal i så fald ske direkte fra grundejeren til Vejby Cementstøberi. Se kontaktinformation nedenfor.

Foreningen anbefaler dog, at man først taler med sine naboer om de agter at udnytte hele deres kvote og laver samlebunker med dem. Grundejerforeningen betaler jo et fast beløb for at få hentet haveaffaldet i hele området.

Kontakt:
Vejby Cementstøberi
Møngevej 13, 3210 Vejby, Tlf.: 48 70 61 35, e-mail: info@cement-stoeberi.dk

Bål og afbrænding

Afbrænde haveaffald eller andet affald i haven er ikke tilladt i sommerhusområder i  Gribskov Kommune. Læs Gribskov Kommunes regler for bål og afbrænding.

Haveaffaldsordning efterår 2018