Deklarationerne

Se kort over deklarationsopdelingen

Kort over deklarationsområderne
Hent kort i pdf-format
Deklarationerne

I forbindelse med udstykningen af de gamle gårde til sommerhusparceller i 1960’erne blev der på samtlige parceller tinglyst en deklaration om bebyggelse, benyttelse, hegn og beplantning, grundejerforening, parkering, veje, vandforsyning, elektricitetsforsyning, kloaker mv. Deklarationerne har et ensartet præg for samtlige ejendomme i grundejerforeningens område, men der er mindre afvigelser. Deklarationerne gælder stadig. Både Gribskov Kommune og Godhavn Grundejerforening er påtaleberettigede. Du kan gratis og præcist se hvilke dokumenter, der er tinglyst på din egen ejendom i Tingbogen – via www.tinglysning.dk (kræver digital signatur – ellers betaling).

Du kan se originaldokumenterne til deklarationerne om bebyggelse, benyttelse mv. ved at klikke på dokumenterne nedenfor:

Deklaration tinglyst den 13. marts 1963 (Akt: Skab P. nr. 207) ved udstykning af Strandgaarden og Skovridergården. Deklarationen er lyst på mat. nr. 12 s og 22 Tisvilde by, Tibirke sogn. Ved udstykningen er deklarationen i medfør af landinspektørens servitutattest overført til parceller, der har mat. nr. 12co – 12ga Tisvilde by, Tibirke.

Hent deklaration

Deklaration oprindeligt tinglyst den 25. februar 1964 (Akt: Skab F. nr. 672) ved udstykning af mat. nr. 12cn Tisvilde by, Tibirke og mat. nr. 15a og 15c Holløse by, Vejby sogn. Ved udstykningen er deklarationen efter landinspektørens servitutattest formentlig overført til parceller, der har mat. nr. 15i-15ø, 15aa-15bp Holløse by, Vejby sogn.

Hent deklaration

Deklaration tinglyst den 28. april 1967 (Akt: Skab AB nr. 529) ved udstykning af mat. nr. 4ap og 14a Tisvilde by, Tibirke sogn og 15a Holløse by, Vejby sogn. Deklarationen er lyst på mat. nr. 4fk-4fø, 4ga-4ge, 14a, 14c-14q Tisvilde by, Tibirke sogn samt på mat. nr. 15br, 15bu-bø, 15ca-15cø, 15da-15dø, 15ea-15eh Holløse by, Vejby sogn. Denne deklaration har en særlig oversigtsservitut for hjørnegrunde om højden på beplantningen.

Hent deklaration