Nyheder

Maling af kantsten

På generalforsamlingen blev det aftalt, at medlemmerne kunne give en hånd med ved opmalingen af de rød-hvide hjørnesten.

Referat fra ordinære generalforsamling 2019

Bestyrelsen har med dirigentens samtykke valgt alene at offentliggøre en ekstrakt af referatet af den ekstra ordinære generalforsamling, idet et referat af generalforsamlingens drøftelser måske vil kunne skade grundejerforeningens sag.

Indkaldelse og dagsorden

Det er atter blevet tid til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen. Her kan du læse indkaldelsen, dagsorden og uddybning af de forskellige punkter.

Forslag til generalforsamling

Frist for forslag til den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 31. marts 2019.

Referat fra ekstraordinære generalforsamling 2019

Bestyrelsen har med dirigentens samtykke valgt alene at offentliggøre en ekstrakt af referatet af den ekstra ordinære generalforsamling, idet et referat af generalforsamlingens drøftelser måske vil kunne skade grundejerforeningens sag.

Kloaklugt i Brudsbakke

Henover sommeren har flere grundejere i Brudsbakke været generet af en »ildelugt« fra kloakken i området. Både grundejere og bestyrelsen har rettet henvendelse til Gribvand angående problemet. 

Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening søndag den 15. juli 2018 kl. 10.00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje

Ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til foreningens ordinære Generalforsamling den 10. juni kl 10. på Sankt Helene Centeret, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje

Bålfad og -sted

Beredskabsstyrelsen har udgivet en vejledning, www.brs.dk, om placering af blandt andet bålfad- og sted på en diameter på 80–120 cm.

Vedtægtsændring

På den ordinære generalforsamling den 18. juni 2017 og den ekstraordinære generalforsamling den 30. juli 2017 blev det besluttet at ændre vedtægterne.

Pas på vore veje!

Når du skal i gang med større byggearbejder eller haveanlæg, som kræver kørsel med lastvogn, så underret din entreprenør om, at vore veje er smalle og ikke dimensioneret til de akseltryk, som de store lastbiler har i dag.