Ordensregler

Græsslåning og støjende redskaber

Græsslåning samt brug af motorsave, kompostkværn og andre støjende redskaber er kun tillad hverdage og lørdag (da ordensreglerne blev lavet var lørdag en hverdag) fra kl. 10.00–12.00 samt kl. 14.00–18.00.

Søndage og helligdage må man bruge støjende redskaber fra kl. 10.00–13.00.

Anlægsarbejde

Der kan undtages fra de normale “larmetider” i perioden 15. august til 30. juni ved anlægsarbejde der udføres enten af virksomheder eller af ejerne selv. Undtagelsen gælder kun mandag til fredag. Lørdag og søndage, helligdag og grundlovsdag gælder således de normale ”larmetider”, altså mandag til lørdag i tidsrummet kl. 10–12 og kl. 14–18, søn- og helligdage samt grundlovsdag i tidsrummet kl. 10–13. 

Ovennævnte undtagelse betyder, at der kan anvendes maskiner samt andre støjende redskaber i tidsrummet kl. 7–18 mandag til fredag i perioden 15. august til 30. juni. I perioden 1. juli til 14. august skal de normale ”larmetider” overholdes uanset om det udføres af virksomheder som grundejeren har aftale med om udførsel af anlægsarbejde. 

Grundejeren skal inden arbejdet påbegyndes, anmelde arbejdet til foreningens formand med oplysning om: 

  1. Hvilken type arbejde der udføres 
  2. Forventet opstartstidspunkt 
  3. Forventet afslutningstidspunkt 

Kopi af det som sendes til formanden skal lægges i postkassen til samtlige parceller der grænser sig op til den pågældende samt tre nærmeste genboer. 

Anlægsarbejde defineres som byggeri, istandsættelse og renovering, herunder husbyggeri, tilbygninger og etablering af terrasser – i modsætning til almindelig vedligeholdelse der pågår jævnligt, f.eks. græsslåning, klipning af hæk m.v. 

Rabatter

Rabatter skal holdes fri for alt, fx jordbunker, grenaffald, stor skrald m.v.

Græsset i rabatten ud for parcellen klippes jævnligt og mindst fire gange i sommerhalvåret.

Kanten mod vejen fejes jævnligt – og kanten ”stikkes” således, at græsset ikke vokser ud over asfalten og ødelægger denne. Fej jævnligt asfalt for nåle for at undgå formuldning, der ødelægger

Musik

Høj musik og anden støjende underholdning fra radio, tv og musikanlæg m.v. må ikke finde sted i det fri eller for åbne vinduer og døre.

Vis hensyn til dine naboer!

Hunde og heste

Hunde og heste skal på grundejerforeningens arealer føres i snor.

Brug af hundeposer gælder også i vort område.

Hunde, katte og fugle må kun holdes, såfremt de ikke er til gene for de omboende.

Afbrænding og haveaffald

Afbrænding af haveaffald er altid forbudt.

Haveaffald afhentes to gange årligt.

Storskrald og haveaffald kan afleveres på genbrugsstationen. Dette er gratis (betalt via ejendomsskatten). Adresse og aktuel åbningstid finder du, ved at følge linket her.

Husk at orientere eventuelle lejere om disse regler

 

 

Ordensregler