Ordensregler

Græsslåning og støjende redskaber

Græsslåning samt brug af motorsave, kompostkværn og andre støjende redskaber er kun tillad hverdage og lørdag (da ordensreglerne blev lavet var lørdag en hverdag) fra kl. 10.00–12.00 samt kl. 14.00–18.00.

Søndage og helligdage må man bruge støjende redskaber fra kl. 10.00–13.00.

 

Rabatter

Rabatter skal holdes fri for alt, fx jordbunker, grenaffald, stor skrald m.v.

Græsset i rabatten ud for parcellen klippes jævnligt og mindst fire gange i sommerhalvåret.

Kanten mod vejen fejes jævnligt – og kanten ”stikkes” således, at græsset ikke vokser ud over asfalten og ødelægger denne. Fej jævnligt asfalt for nåle for at undgå formuldning, der ødelægger

Musik

Høj musik og anden støjende underholdning fra radio, tv og musikanlæg m.v. må ikke finde sted i det fri eller for åbne vinduer og døre.

Vis hensyn til dine naboer!

Hunde og heste

Hunde og heste skal på grundejerforeningens arealer føres i snor.

Brug af hundeposer gælder også i vort område.

Hunde, katte og fugle må kun holdes, såfremt de ikke er til gene for de omboende.

Afbrænding og haveaffald

Afbrænding af haveaffald er altid forbudt.

Haveaffald afhentes to gange årligt.

Storskrald og haveaffald kan afleveres på genbrugsstationen. Dette er gratis (betalt via ejendomsskatten).

Adresse og aktuel åbningstid finder du, ved at følge linket her.

Husk at orientere eventuelle lejere om disse regler

 

 

Ordensregler