Ekstraordinær generalforsamling 

Vedrørende vedtægtsændringer

Tid: Lørdag den 3. oktober 2020, kl. 10.00

Sted: Sankt Helene Centeret, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Redegørelse for de to af bestyrelsen fremlagte forslag til vedtægtsændringer
  3. Afstemning om forslag fra bestyrelsen om
    1. Vedtægtsændring angående bestyrelseshonorarer.
    2. Vedtægtsændring angående regler for brug af støjende redskaber i forbindelse med anlægsarbejder.

Baggrunden for ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsens to forslag til vedtægtsændringer, dels vedrørende bestyrelseshonorarer og dels regler for brug af støjende maskiner, som er omtalt i MedlemsNyt nr. 67, bilag 1 blev fremlagt og debatteret på generalforsamlingen den 5. september 2020.

Over 2/3 af de fremmødte medlemmer stemte for vedtagelse af de af bestyrelsen fremlagte forslag.

I henhold til foreningens vedtægter kræver godkendelse af vedtægtsændringer, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen i henhold til § 16 stk. 2 i vedtægterne. Da dette ikke var tilfældet, skal der jf. vedtægternes § 16 stk. 3 indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvilket hermed er gjort.

Bestyrelsens forslag

  1. a) Bestyrelseshonorarer, vedtægtsændring til § 13, stk.3.
  2. b) Regler for brug af støjende redskaber, vedtægtsændring til § 15, stk. 3.

Forslagenes fulde tekst og begrundelse fremgår af bilag 1, som er udsendt sammen med MedlemsNyt nr. 67 og nu vedlagt denne indkaldelse.

Tidspunktet for denne ekstraordinære generalforsamling er måske ikke det mest belejligede for alle, og har du ikke mulighed for at deltage, kan du give fuldmagt til et andet medlem eller til et bestyrelsesmedlem.

Vedhæftede fuldmagtsformular kan anvendes. Bemærk at intet medlem kan afgive stemme i henhold til mere end 2 fuldmagter.

Venlig hilsen
På bestyrelsen vegne
Kirsten E. Jessen
Formand

Hent bestyrelsens forslag
Hent fuldmagt