Forslag til ordinær generalforsamling 2020

Forslag til behandling på kommende generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 31. marts 2020.

Forslag bedes sendes til formand@godhavngrundejerforening.dk

Venlig hilsen

På bestyrelsen vegne
Kirsten E. Jessen
Formand

Haveaffaldsordning efterår 2018