Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tid: Søndag den 2. juni 2019, kl. 10.00

Sted: Sankt Helene Centeret, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 31. marts 2019.

Forslag sendes til foreningens formand på e-mail: formand@godhavngrundejerforening.dk

Bestyrelsen ser frem til, at så mange grundejere som muligt, både nye som gamle, møder op til generalforsamlingen.

Kom og giv din mening til kende, og meld dig gerne til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Der er valg af nye medlemmer.

Venlig hilsen

På bestyrelsen vegne
Kirsten E. Jessen
Formand

Haveaffaldsordning efterår 2018