Generalforsamling 2020 – ny dato (5. sep.) og nyt sted!

Generalforsamlingen søndag den 7. juni 2020 er pga. forsamlingsforbuddet blevet udsat til den 5. september 2020.

Generalforsamlingen finder sted i Idrætshuset Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje. HUSK at reserver datoen.

I MedlemsNyt nr. 67 kan du læse mere om generalforsamlingen.

Haveaffaldsordning efterår 2018