Generalforsamling 2020

Den ordinær generalforsamling 2020 finder sted søndag den  7. juni 2020 – sæt allerede kryds i din kalender nu. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 31. marts 2020.

Forslag skal sendes til formand@godhavngrundejerforening.dk

Haveaffaldsordning efterår 2018