Generalforsamling 2021

Den årlige generalforsamling er planlagt afholdt lørdag den 31. juli 2021 kl. 10.00

Sted: Sankt Helene Centeret, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje

Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at generalforsamlingen skulle finde sted den 6. juni 2021 men på grund af de fortsatte skærpede regler af antal personer der må samles og at forsamlingsforbuddet fortsat er gældende til 5. april, har bestyrelsen besluttet at udskyde generalforsamlingen til først at finde sted den 31. juli 2021.

Forslag

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal  dog forsat, ifølge foreningens vedtægter, være bestyrelsen i hænde senest den 31.marts 2021.

Forslag sendes til foreningens formand på e-mail: formand@godhavngrundejerforening.dk

Bestyrelsen ser frem til, at så mange grundejere som muligt – både nye som gamle, møder op til generalforsamlingen.

Husk at sæt kryds i kalenderen – og kom og giv din mening til kende samt meld dig gerne til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Der er som altid valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Venlig hilsen
Kirsten E. Jessen
Formand 
Godhavn Grundejerforening
Haveaffaldsordning efterår 2018