Forårsafhentning af haveaffald

Forårsafhentning af haveaffald 2018 finder sted i uge 16 

Haveaffaldet må tidligst udlægges to uger før afhentning dvs. i ugerne 14–15 (den 2.–15. april) og skal lægges i rabatten foran parcellen.

Ordningen omfatter grene, blade, hække- og rosenafklip.

Grene på op til 15 cm i diameter kan indgå. Der afhentes op til 5 m3 per parcel, svarende til en bunke 1 meter høj, 1 meter bred og 5 meter lang.

Rødder og stubbe skal lægges for sig!

Der må ikke benyttes nogen form for sække og der må ikke udlægges jord.

Entreprenøren fjerner de udlagte bunker i ugerne 16-17, 2018.

Entreprenøren foretager ingen finpudsning af arealerne. Vi henstiller til, at I selv fejer og fjerner resterne.

Samlebunker

Flere grundejere kan samle deres affald i én bunke, dette kan være aktuelt for ejere af koteletgrunde. Entreprenøren skal have besked om sådanne samlebunker, det kan ske via foreningens bestyrelsesmedlem.

Se kontaktinformation nedenfor.

Større mængder

Man kan efter direkte aftale med entreprenøren, Vejby Cementstøberi og mod ekstrabetaling, få afhentet større mængder haveaffald. Betaling skal ske direkte fra grundejeren til Vejby Cement. Se kontakt information nedenfor.

Foreningen anbefaler dog, at man først taler med sine naboer om de agter at udnytte hele deres kvote og laver samlebunker med dem. Grundejerforeningen betaler jo for at få hentet 5 m3 fra alle 257 parceller.

Ved samlebunker kontakt da:

Ziva Ovesen BM1@godhavngrundejerforening.dk Mobil: 60 91 71 47 eller: Kirsten E. Jessen formand@godhavngrundejerforening.dk Mobil: 30 44 72 43

Ved større mængder kontakt:

Vejby Cementstøberi Møngevej 13, 3210 Vejby info@cement-stoeberi.dk Telefon: 48 70 61 35