Haveaffaldsordning efterår 2018

Haveaffaldsordning efterår 2018

I efteråret 2018 afhentes haveaffaldet i uge 43 (mellem den 22.–29. oktober).

Hvornår må affaldet lægges ud?

Flere grundejere bruger rabatarealet som opbevaringsplads for haveaffald i meget lang tid før afhentningen. Det er ikke tilladt, det skader græsvæksten og er ej heller et kønt syn for de forbipasserende.Haveaffaldet må tidligst lægges i rabatten foran parcellen i ugerne 41 og 42 (8.-21. oktober 2018).

Entreprenøren fjerner de udlagte bunker i uge 43.

Ordningen omfatter: Grene, blade, hække-og rosenafklip. Grene på op til 15 cm i diameter kan indgå. Der afhentes op til 5 kubikmeter per parcel, svarende til en bunke,der er 1 m høj, 1 m bred og 5 m lang.

Haveaffaldet skal lægges i en samlet bunke og meget gerne overfor genboens bunke. Det vil være en stor hjælp for vognmanden, da lastvognen så ikke skal flyttes for mange gange og vor asfalt skå-nes. I opfordres til at tale med genboen om placering af jeres bunker. 

Der kan også udlægges rødder og stubbe. Rødder og stubbe skal lægges for sig! 

Ordningen omfatter ikke anvendelse af nogen form for sække, og der må ikke udlægges jord. 

HUSK: Entreprenøren foretager ingen finpudsningaf arealerne. Derfor bedes I selv feje og fjerner resterne.

Samlebunker

Flere grundejere kan samle deres affald i én bunke, dette kan være aktuelt for ejere af koteletgrunde. Entreprenøren skal have besked om samlebunker og det skal ske via grundejerforeningen til: 

Ziva Ovesen
E-mail: BM1@godhavngrundejerforening.dk
Tlf.: 60 91 71 47

eller

Kirsten E. Jessen
E-mail: formand@godhavngrundejerforening.dk
Tlf.: 30 44 72 43

Større mængder

Man kan efter direkte aftale med entreprenøren, Vejby Cementstøberi, og mod ekstrabetaling, få afhentet større mængder haveaffald fra sin parcel. Betalingen skal i så fald ske direkte fra grundejeren til Vejby Cementstøberi. Se kontaktinformation nedenfor.

Foreningen anbefaler dog, at man først taler med sine naboer om de agter at udnytte hele deres kvote og laver samlebunker med dem. Grundejerforeningen betaler jo for at få hentet 5 kubikmeter fra alle 257 parceller.

Kontakt: 

Vejby Cementstøberi
Møngevej 13
3210 Vejby
E-mail: info@cement-stoeberi.dk
Tlf.: 48 70 61 35

Det er ikke tilladt at afbrænde affald i haven