Kloaklugt på Brudsbakke

Kloaklugt i Brudsbakke

Henover sommeren har flere grundejere i Brudsbakke været generet af en »ildelugt« fra kloakken i området. 

Både grundejere og bestyrelsen har rettet henvendelse til Gribvand angående problemet. 

Gribvand har svaret dette til bestyrelsen:

  • De har besigtiget kloakbrøndene sammen med en grundejer og ikke fundet nogen fejl i systemet.
  • Gribvand begrunder lugtgenerne med, at den megen varme i sommer, kan være årsag til lugt fra spildevandssystemet, da forrådnelsesprocesserne i spildevandet går i gang. Og på de tidspunkter, hvor der løber meget vand i ledningen, vil det kunne ske, at der presses luft op ved kloakdækslerne.

Forholdene holdes under observation, og hvis I som grundejere i Brudsbakke fortsat oplever »ildelugt« fra kloakdækslerne, så skriv til bestyrelsem på e-mail formand@godhavngrundejerforening.dk samt til Gribvand.

Vi skal i fællesskab forsøge at få løst dette tilbagevendende problem.