Pas på vore veje!

Når du skal i gang med større byggearbejder eller haveanlæg, som kræver kørsel med lastvogn, så underret din entreprenør om, at vore veje er smalle og ikke dimensioneret til de akseltryk, som de store lastbiler har i dag. Især overgangen mellem rabat og asfalt er meget sårbar.

Vejbrede kan ses her.

For at undgå eller begrænse skader bør entreprenøren anvende mindre biler og udlægge køreplader på arbejdsstedet og på udsatte rabatter og hjørner.

Også når du bestiller varer til levering, eksempelvis over internettet, kan du gøre opmærksom på, at vejene er smalle og ofte uden vendemuligheder for store biler.

Du bør altid gøre opmærksom på vejenes størrelse, også selvom du bestiller mindre varer, for du ved ikke, hvilken størrelse køretøj leverandøren anvender. Ved at give oplysninger om vejene hjælper du ikke blot med at holde vore udgifter til vejreparation nede, men du hjælper også chaufføren, som undgår at strande et sted, hvor han ikke kan vende eller han undgår at skulle bære eller trække dine varer fra lastbilen til din adresse.

Reparation af vejhjørner er dyre. I 2015 kostede et hjørne os ca. 25.000 kr. at få repareret.

Som vedtaget på den seneste generalforsamling vil foreningens veje blive fejet to gange årligt – forår og efterår, for at modvirke græsvækst i kanten af asfalten.

Her til efteråret fejes i november.