Sammenlægning af landliggersammenslutninger

Siden kommunesammenlægningen i 2007 har der i den nydannede Gribskov Kommune været to landliggersammenslutninger.

Fra den 1. januar 2020 er der nu ét samlet landliggerforbund, hvor Landliggersammenslutningen Gribskov Vest (LSS) kollektivt er indtrådt i Øst-forbundet, med fulde medlemsrettigheder.

Det nye forbund, som hedder Gribskov Landligger Forbund,  bliver et samlet forbund med mere end halvdelen af kommunens 14.000 sommerhusgrundejere, som medlemmer gennem de ca. 100 grundejerforeninger, som på nuværende tidspunkt er medlemmer. Forbundets formål er at fremme sager af fælles interesse for landliggerne i Gribskov Kommune overfor blandt andet statslige, regionale og kommunale myndigheder samt offentlige og private virksomheder og initiativer.

Du kan læse mere om det nye forbund og dets aktiviteter på dets hjemmeside.

På Bestyrelsens vegne
Kirsten E. Jessen
Formand

Foto: Anders Brix