Strandtrappen Melbys Vænge

Status på sagen omkring en fortsat åben adgang til strandtrappen Melbys Vænge.

Retssagen var oprindelig berammet til at finde sted i perioden 27-03, 31-03, 01-04 og 02-04-2020, men er blevet udskudt pga. forbud fra myndigheder om forsamlinger på mere end 10 personer.

Retten har meddelt nye datoer for retsmøderne. De nye datoer ligger i maj 2021, dvs. om mere end ét år. Der i den forbindelse aftalt et telefonmøde den 27. maj 2020 mellem parternes advokater og dommer med det formål at fremskynde tidspunktet for retsmøderne/hovedforhandlingen. Dommeren har i den forbindelse foreslået muligheden for igen at forsøge et rets- eller mindeligt forlig. I skrevne stund er dette desværre afvist af sagsøgte. Det skal nævnes, at dommeren har ønsket at starte forhandlingerne med en besigti­gelse af trappen. Forud for besigtigelsen har sagsøgte og deres advokat lovet at reetablere trappen, så den er brugbar til denne lejlighed.

Der har været afholdt flere telefonmøder, tidsplanen for selve retssagen var under udarbejdelse og vidneføringen nærmede sig en afklaring. Advokaterne imellem er der udvekslet en række såkaldte »processkrifter«. Af praktiske grunde bliver vores sag, Bakkefrydgård og Godhavn grundejerforeningerne, sambehandlet med Tisvildegårdens grundejerforenings sag.

De af vore medlemmer, som må forvente at blive bedt om at vidne, er af vores ad­vokat blevet orienteret direkte.

Bestyrelsen og specielt vores kasserer, Peter Borris, har gjort en meget stor ind­sats for at samle diverse dokumentationer f.eks. tingbogsoplysninger, matrikelkort, skøder, etc. til at understøtte sagen. Ligesom vi i samarbejde med bestyrelsen i Bakkefrydgård grundejerforening har arbejdet med at finde historisk materiale.

Endvidere er der udarbejdet et oplæg til en påbudssag om at få genåbnet trappen, mens sagen behandles af retten.

Når der foreligger nyt i sagen vil foreningens medlemmer blive orienteret.