På den ordinære generalforsamling den 18. juni 2017 og den ekstraordinære generalforsamling den 30. juli 2017 blev det besluttet, at kassererens kassebeholdning eller kassekonto forhøjes fra et maks. beløb på 5.000 kr. til et maks. beløb på 25.000 kr.

Ændringen er indskrevet i vedtægternes §14 stk. 3.

Vedtægterne kan ses her.