Maling af kantsten

På generalforsamlingen blev det aftalt, at medlemmerne kunne give en hånd med ved opmalingen af de rød-hvide hjørnesten.

Du kan male de sten, der er i nærheden …  få eller mange, »næsten« når det passer dig. Du er kun afhængig af, at det nødvendige malergrej er
ledigt. Der er rødvin til den, der maler flest sten!

Eva Lukassen har malergrejet og styrer udlånet. Hun kan orientere dig om brug og udførelse. Kontakt Eva Lucassen via sms på tlf.: 41 44 49 09

Vi håber at så mange som muligt vil give en hånd med, så hjørnestenene igen kan fremstå pæne. Den nye maling pynter!

Hilsen
Bestyrelsen