Nyt MedlemsNyt på gaden

MedlemsNyt nr. 67 er nu på gaden, og det indeholder indkaldelse til generalforsamling, bestyrelsens beretning, regnskab og budget, forslag fra bestyrelsen og medlemmer, valg til bestyrelsen og suppleanter, samt revisorer og revisor suppleant.

Endvidere finder du også mange andre relevante informationer i nyhedsbrevet så som regler og retningslinjer for byggerier, indkørsler og overkørsler, dræn eller grøfter, reglerne for tidspunkter for græsslåning og brug af støjende maskiner.

Hent MedlemsNyt som pdf
Hent forslag fra bestyrelsen som pdf
Hent forslag fra medlemmer som pdf